Informacje o Konkursie

Regulamin Konkursu „Najbardziej kreatywna potrawa przygotowana na Grillu”

 

 1. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
 2. Organizatorem konkursu „Najbardziej kreatywna potrawa przygotowana na Grillu” jest firma Planetarium Group Sp.z o.o. Sp. Komandytowa 93-610 Łódź, ul. Kolumny 112 NIP:7292733746 (dalej: „Organizator”).
 3. Na czas organizacji konkursu została organizowana Komisja konkursowa (dalej: „Komisja”). W skład komisji wchodzą 4 osoby – przedstawicieli „Organizatora”.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/for.your.home.outlet/ (dalej: “Fanpage”).
 7. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę główną: - nagroda zostanie wysłana kurierem na koszt organizatora konkursu.
 8. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu „Fanpage” „Organizatora”
 9. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/for.your.home.outlet/
 10. Czas trwania konkursu: 21.07.2021 – 31.07.2021 Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony 02.08.2021 о 15:00 w poście na Facebook strony Home-outlet.
 11. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: - Przesłać w komentarzu pod „Postem konkursowym” zdjęcia na temat „Najbardziej kreatywna potrawa przygotowana na Grillu” i napisać w kilku słowach co przygotowałeś/aś.
 12. O przyznaniu zwycięzcy decyduje „Komisja”. Pod warunkiem poprawności wykonania zadań i kreatywności potrawy.
 13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 14. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w osobnym poście na profilu „Fanpage” „Organizatora”  www.facebook.com/for.your.home.outlet/
 15. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - wiadomości z następującymi danymi: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres korespondencyjny, adres dostawy nagrody.
 16. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 14 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 17. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:*zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);*podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;*podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;*ingerują w mechanizm działania Konkursu; - tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 22. Ochrona danych osobowych na stronie https://home-outlet.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html
 23. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz do działań marketingowych Organizatora.
 24. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 25. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie
 26. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności: - kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części; - korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 27. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.07.2021 r. i obowiązuje do 08.08.2021 r.    

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel